Share Button

کلید آزمون وکالت ۹۶ از سوی اسکودا اعلام شد

برای اطلاع از آخرین اخبار آزمون وکالت اینجا کلیک کنید

آخرین اخبار آزمون وکالت ۹۶

برای دریافت دفترچه سؤالات اینجا را کلیک نمایید

پاسخنامه دفترچه A

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۳
۲ ۴
۳ ۱
۴ ۱
۵ ۴
۶ ۲
۷ ۳
۸ ۱
۹ ۴
۱۰ ۱
۱۱ ۳
۱۲ ۲
۱۳ ۴
۱۴ ۲
۱۵ ۳
۱۶ ۲
۱۷ ۱
۱۸ ۳
۱۹ ۴
۲۰ ۲
۲۱ ۱
۲۲ ۴
۲۳ ۲
۲۴ ۴
۲۵ ۱
۲۶ ۳
۲۷ ۲
۲۸ ۴
۲۹ ۳
۳۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۳
۳۳ ۱
۳۴ ۴
۳۵ ۲
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۱
۳۹ ۳
۴۰ ۲
۴۱ ۳
۴۲ ۲
۴۳ ۴
۴۴ ۱
۴۵ ۴
۴۶ ۲
۴۷ ۲
۴۸ ۱
۴۹ ۴
۵۰ ۳
۵۱ ۱
۵۲ ۲
۵۳ ۳
۵۴ ۴
۵۵ ۱
۵۶ ۳
۵۷ ۴
۵۸ ۲
۵۹ ۳
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۲
۶۲ ۴
۶۳ ۱
۶۴ ۲
۶۵ ۴
۶۶ ۳
۶۷ ۳
۶۸ ۱
۶۹ ۲
۷۰ ۴
۷۱ ۳
۷۲ ۱
۷۳ ۴
۷۴ ۲
۷۵ ۱
۷۶ ۳
۷۷ ۱
۷۸ ۴
۷۹ ۲
۸۰ ۳
۸۱ ۲
۸۲ ۱
۸۳ ۴
۸۴ ۲
۸۵ ۳
۸۶ ۱
۸۷ ۳
۸۸ ۴
۸۹ ۱
۹۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۲
۹۲ ۳
۹۳ ۱
۹۴ ۲
۹۵ ۲
۹۶ ۳
۹۷ ۱
۹۸ ۴
۹۹ ۳
۱۰۰ ۴
۱۰۱ ۱
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۱
۱۰۴ ۳
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۴
۱۰۷ ۲
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۱
۱۱۰ ۳
۱۱۱ ۲
۱۱۲ ۳
۱۱۳ ۱
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۲
۱۱۶ ۴
۱۱۷ ۳
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۱

 

 

پاسخنامه دفترچه B

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۳
۳ ۴
۴ ۴
۵ ۳
۶ ۱
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۳
۱۰ ۴
۱۱ ۲
۱۲ ۱
۱۳ ۳
۱۴ ۱
۱۵ ۲
۱۶ ۱
۱۷ ۴
۱۸ ۲
۱۹ ۳
۲۰ ۱
۲۱ ۴
۲۲ ۳
۲۳ ۱
۲۴ ۳
۲۵ ۴
۲۶ ۲
۲۷ ۱
۲۸ ۳
۲۹ ۲
۳۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۳
۳۲ ۲
۳۳ ۴
۳۴ ۳
۳۵ ۱
۳۶ ۲
۳۷ ۱
۳۸ ۴
۳۹ ۲
۴۰ ۱
۴۱ ۲
۴۲ ۱
۴۳ ۳
۴۴ ۴
۴۵ ۳
۴۶ ۱
۴۷ ۱
۴۸ ۴
۴۹ ۳
۵۰ ۲
۵۱ ۴
۵۲ ۱
۵۳ ۲
۵۴ ۳
۵۵ ۴
۵۶ ۲
۵۷ ۳
۵۸ ۱
۵۹ ۲
۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۱
۶۲ ۳
۶۳ ۴
۶۴ ۱
۶۵ ۳
۶۶ ۲
۶۷ ۲
۶۸ ۴
۶۹ ۱
۷۰ ۳
۷۱ ۲
۷۲ ۴
۷۳ ۳
۷۴ ۱
۷۵ ۴
۷۶ ۲
۷۷ ۴
۷۸ ۳
۷۹ ۱
۸۰ ۲
۸۱ ۱
۸۲ ۴
۸۳ ۳
۸۴ ۱
۸۵ ۲
۸۶ ۴
۸۷ ۲
۸۸ ۳
۸۹ ۴
۹۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۱
۹۲ ۲
۹۳ ۴
۹۴ ۱
۹۵ ۱
۹۶ ۲
۹۷ ۴
۹۸ ۳
۹۹ ۲
۱۰۰ ۳
۱۰۱ ۴
۱۰۲ ۱
۱۰۳ ۴
۱۰۴ ۲
۱۰۵ ۳
۱۰۶ ۳
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۲
۱۰۹ ۴
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۱
۱۱۲ ۲
۱۱۳ ۴
۱۱۴ ۳
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۲
۱۱۸ ۱
۱۱۹ ۳
۱۲۰ ۴

پاسخنامه دفترچه C

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۱
۲ ۲
۳ ۳
۴ ۳
۵ ۲
۶ ۴
۷ ۱
۸ ۳
۹ ۲
۱۰ ۳
۱۱ ۱
۱۲ ۴
۱۳ ۲
۱۴ ۴
۱۵ ۱
۱۶ ۴
۱۷ ۳
۱۸ ۱
۱۹ ۲
۲۰ ۴
۲۱ ۳
۲۲ ۲
۲۳ ۴
۲۴ ۲
۲۵ ۳
۲۶ ۱
۲۷ ۴
۲۸ ۲
۲۹ ۱
۳۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۲
۳۲ ۱
۳۳ ۳
۳۴ ۲
۳۵ ۴
۳۶ ۱
۳۷ ۴
۳۸ ۳
۳۹ ۱
۴۰ ۴
۴۱ ۱
۴۲ ۴
۴۳ ۲
۴۴ ۳
۴۵ ۲
۴۶ ۴
۴۷ ۴
۴۸ ۳
۴۹ ۲
۵۰ ۱
۵۱ ۳
۵۲ ۴
۵۳ ۱
۵۴ ۲
۵۵ ۳
۵۶ ۱
۵۷ ۲
۵۸ ۴
۵۹ ۱
۶۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۲
۶۳ ۳
۶۴ ۴
۶۵ ۲
۶۶ ۱
۶۷ ۱
۶۸ ۳
۶۹ ۴
۷۰ ۲
۷۱ ۱
۷۲ ۳
۷۳ ۲
۷۴ ۴
۷۵ ۳
۷۶ ۱
۷۷ ۳
۷۸ ۲
۷۹ ۴
۸۰ ۱
۸۱ ۴
۸۲ ۳
۸۳ ۲
۸۴ ۴
۸۵ ۱
۸۶ ۳
۸۷ ۱
۸۸ ۲
۸۹ ۳
۹۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۴
۹۲ ۱
۹۳ ۳
۹۴ ۴
۹۵ ۴
۹۶ ۱
۹۷ ۳
۹۸ ۲
۹۹ ۱
۱۰۰ ۲
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۴
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۲
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۴
۱۰۸ ۱
۱۰۹ ۳
۱۱۰ ۱
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۱
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۲
۱۱۵ ۴
۱۱۶ ۲
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۴
۱۱۹ ۲
۱۲۰ ۳

پاسخنامه دفترچه D

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۱
۳ ۲
۴ ۲
۵ ۱
۶ ۳
۷ ۴
۸ ۲
۹ ۱
۱۰ ۲
۱۱ ۴
۱۲ ۳
۱۳ ۱
۱۴ ۳
۱۵ ۴
۱۶ ۳
۱۷ ۲
۱۸ ۴
۱۹ ۱
۲۰ ۳
۲۱ ۲
۲۲ ۱
۲۳ ۳
۲۴ ۱
۲۵ ۲
۲۶ ۴
۲۷ ۳
۲۸ ۱
۲۹ ۴
۳۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۱
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۱
۳۵ ۳
۳۶ ۴
۳۷ ۳
۳۸ ۲
۳۹ ۴
۴۰ ۳
۴۱ ۴
۴۲ ۳
۴۳ ۱
۴۴ ۲
۴۵ ۱
۴۶ ۳
۴۷ ۳
۴۸ ۲
۴۹ ۱
۵۰ ۴
۵۱ ۲
۵۲ ۳
۵۳ ۴
۵۴ ۱
۵۵ ۲
۵۶ ۴
۵۷ ۱
۵۸ ۳
۵۹ ۴
۶۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۳
۶۲ ۱
۶۳ ۲
۶۴ ۳
۶۵ ۱
۶۶ ۴
۶۷ ۴
۶۸ ۲
۶۹ ۳
۷۰ ۱
۷۱ ۴
۷۲ ۲
۷۳ ۱
۷۴ ۳
۷۵ ۲
۷۶ ۴
۷۷ ۲
۷۸ ۱
۷۹ ۳
۸۰ ۴
۸۱ ۳
۸۲ ۲
۸۳ ۱
۸۴ ۳
۸۵ ۴
۸۶ ۲
۸۷ ۴
۸۸ ۱
۸۹ ۲
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۳
۹۲ ۴
۹۳ ۲
۹۴ ۳
۹۵ ۳
۹۶ ۴
۹۷ ۲
۹۸ ۱
۹۹ ۴
۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۲
۱۰۲ ۳
۱۰۳ ۲
۱۰۴ ۴
۱۰۵ ۱
۱۰۶ ۱
۱۰۷ ۳
۱۰۸ ۴
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۴
۱۱۱ ۳
۱۱۲ ۴
۱۱۳ ۲
۱۱۴ ۱
۱۱۵ ۳
۱۱۶ ۱
۱۱۷ ۴
۱۱۸ ۳
۱۱۹ ۱
۱۲۰ ۲

نایکی ایر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :