امتیاز موضوع:

  • ۰ رای – ۰ میانگین
  • ۱
  • ۲
  • ۳
  • ۴
  • ۵حالت موضوعی


پلمپ دفاتر تجاری در تهران

پلمپ دفاتر در تهران شامل دفتر کل و دفتر روزنامه می باشد. تجار و بازرگانان نیز به اخذ پلمپ دفاتر نیاز دارند که شامل دفتر روزنامه ، دفتر کل، دفتر کپیه و دفتر درارایی است. در ادامه ضمن توضیح راجع به پلمپ دفاتر و دفاتر تجاری، به مدارک ومراحل پلمپ دفاتر تجاری در تهران و چند نمونه از موارد رد دفتر تجاری می پردازیم.
تمامی سازمان ها اعم از موسسات و یا شرکت ها در زمان ثبت چنانچه شامل قوانین مالیاتی باشند می بایست جهت اخذ پلمب دفاتر خود ،اقدام نمایند تا بتوانند کلیه حساب های مالی خود را تحویل سازمان امور مالیاتی دهند؛ این دفاتر را دفاتر قانونی می نامند که جزئی از دفاتر رسمی می باشند و می بایست تمام فعالیت های مالی شرکت در زمینه کاری خود،کاملا خوانا ،بدون خط خوردگی و یا لاک گیری وارد آن ها شود.
به جهت نبود نظارت دولتی در زمان نگارش این دفاتر به خاطر انجام درست این کار و تخطی در دفاتر و یا کم و زیاد کردن صفحات ، در ابتدای هر سال مالی ،شرکت ها دفتر نو دریافت می کنند.سپس با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها دفاتر مذکور را که به تاریخ روز پلمپ قانونی شده اند دریافت می نمایند، تا از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود؛همچنین سازمان ها در پایان هر سال مالی که اظهار نامه مالی خود را تحویل می دهند می بایست این دفاتر را نیز جهت استناد به اداره دارایی تحویل دهند.
پلمب دفاتر جزء قوانین می باشد و الزامی است.در صورت عدم اجرا جریمه مالیاتی مشمول شخص یا شرکت مربوطه می شود.شرکت هایی که فعالیت ندارند نیز باید دفاتر مالی خود را تهیه و جهت ثبت عدم فعالیت خود، دفاتر را به صورت سفید به اداره مالیات تحویل دهند.
سازمان ها نیز در آخر هر سال ضروری است اقدام به پلمب دفاتر قانونی کنند.چنانچه برای فرار از مالیات اسناد ومدارک جعلی تهیه و ارائه شود و یا به هر صورت به مدت سه سال از ارائه اظهارنامه مالیاتی خودداری نمایند ، حبس از ۳ماه تا ۲۲ ماه و نیز محرومیت از تمامی معافیت ها و بخشودگی های قانونی در این مدت زمان شامل حال مودی شده و جریمه نیز خواهد شد.
⃰ ضروری است تمام این دفاتر به مدت ۱۰ سال بعد از تمام شدن سال مالی نیز ،نگهداری شوند.
• دفتر تجاری
دفتر تجاری به چهار قسمت تقسیم می شود که عبارت است از دفاتر کل، دفتر کپیه ، دفتر روزنامه، دفتر دارایی
۱) دفتر کل : 
تمامی تاجران باید معاملاتی را که در هفته انجام می دهند،از دفتر روزنامه استخراج و به طور خلاصه در صفحه مخصوص و مربوط به ثبت برسانند که درج اشخاص ، صندوق، کالا و …در آنها الزامی است.جمع ارقام دفتر کل باید با جمع معاملات مندرج شده در دفتر روزنامه در یک هفته یکسان و مساوی باشد.
۲) دفتر روزنامه :
در دفتر روزنامه تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون، و داد و ستد های تجارتی و معاملات در رابطه با اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش)و بطور کلی جمع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی که باشد را ثبت بنماید و تمامی وجوهی که برای مخارج شخصی است را برداشت نماید.
۳) دفتر کپیه :
تاجر باید تمامی مراسلات و مخابرات صورت حساب های دوره ای خود را در دفتر کپیه به ترتیب تاریخ ثبت نماید اما در حال حاضر این دفتر در شرکت استفاده نمی شود و به جای آن دفاتر اندیکاتور که ورودی و خروجی ها را ثبت می کند،کاربرد دارد.
۴) دفتر دارایی :
دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضا نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.
• مدارک مورد نیاز برای پلمب دفاتر تجاری در تهران عبارتند از:
_تصویر شناسنامه  وکارت ملی مدیر عامل
_ مهر شرکت
_آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی
_پر کردن اظهارنامه پلمب (تهیه  شده از دفاتر پستی)
_درخواست دفاتر (در پست انجام می گیرد)
_آدرس دقیق پستی و کد پستی شرکت
نکته: دفاتر هر سال باید حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل توسط اداره ثبت ، شماره گذاری ، امضا و پلمپ گردند، به موجب مواد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت، دفاتر مذکور در صورتی معتبر و دارای سندیت می باشند که مطابق قوانین این قانون تهیه و تنظیم شده باشند؛ بدین ترتیب، دفاتر روزنامه ، کل و دارایی می بایست از طرف اداره ثبت شماره گذاری و پلمپ گردند.
• مراحل پلمپ دفاتر تجاری در تهران:
برای اخذ پلمپ دفاتر می بایست به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir قسمت پلمپ دفاتر تجارتی مراجعه نمایید و قسمت اطلاعات متقاضی را تکمیل کنید.
اطلاعات متقاضی پلمپ شامل نوع شخص متقاضی ، تابعیت متقاضی، و شماره همراه می باشد.تمامی پیامک های مربوط به مراحل انجام کار به شماره همراهی که در این قسمت درج می نمایید ارسال خواهد شد.
قسمت شروع سال مالی و شروع ماه مالی را نیز تکمیل نمایید، منظور از شروع سال، ماه و روز مالی انتخاب آنها بر اساس مراتب مشخص شده در اساسنامه شخصیت حقوقی که ثبت گردیده است می باشد؛تاریخ پایان سال مالی نیز توسط سامانه محاسبه می گردد،بدیهی است تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ مبنای شروع سال،ماه و روز مالی نمی باشد.
سپس با طی کردن سایر مراحل خواسته شده در سامانه ( اطلاعات شخصیت حقوقی ،اطلاعات تکمیل کننده اظهارنامه پلمپ ،هیئت مدیره شرکت/موسسه ، سمت هیئت مدیره شرکت /موسسه ) فرم اظهارنامه ای که در سایت است را نیز پرینت بگیرید.
چنانچه اطلاعات را به درستی وارد نموده باشید و مورد تایید کارشناس مربوطه قرار گرفته باشد،پیپگیری درخواست از طریق همین سامانه امکان پذیر است.می بایست پرینت اظهارنامه را به همراه مدارکی که ذکر شد، به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه قید نموده اید ارسال کند.
• موارد رد دفاتر تجاری:
موارد رد دفاتر در فصل پنجم آیین نامه تحریر دفاتر قانونی ذکر شده اند که  برخی ازآنها عبارتند از:
_در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
_عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز 
_ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه
_ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (ارتیکل) بین سطور
_تراشیدن و پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
_جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به منظور سوء استفاده
_بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی،مگر اینکه حساب های بانکی با صورت حساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حساب های بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تاخر ثبت حساب ها باشد در این صورت موجب رد دفتر نیست.
_عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس)
_عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستم های الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.
_ثبت هزینه ها و درآمد ها و هر نوع اعمال و احکام مالی غیر واقع در دفاتر به شرط احراز (توضیح اینکه ثبت هزینه هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می شود ، به منزله ثبت هزینه های غیر واقع تلقی نمی شود.)
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما تماس حاصل فرمایید. 

ثبت شرکت ها در فکر برتر – https://companyregister.ir

ثبت شرکت فکر برتر – https://companyregister.ir


وب‌سایت

ارسال‌ها

پاسخ« قدیمی‌تر | جدید تر »

  • نمایش نسخه قابل چاپ

پرش به انجمن:کاربران در حال بازدید این موضوع: ۱ مهمان