جریان نقادی باید به عنوان یک جریان پذیرفته شده و باز ساز و کار درست شناخته شود

مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: جریان نقد و نقادی در کشور باید به عنوان یک جریان پذیرفته شده و با ساز و کار درست و مشخص شناخته شود.

حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: جریان نقد و نقادی در کشور باید به عنوان یک جریان پذیرفته شده با ساز و کار درست و مشخص شناخته شود و افراد بتوانند نظرات و مطالبی را که دارند به گوش مسئولان برسانند.

وی افزود: مردم باید بتوانند به شکل جمعی طبق آنچه که در قانون اساسی آمده مطالبات‌شان را بگویند و تجمع‌شان مسئولی داشته باشد و از اهداف اولیه خارج نشود؛ در حال حاضر اینطور نیست و اگر کسی مجوزی برای ارایه نارضایتی های خود بخواهد دنبال یک فرایند سختی باید برود.

میرمحمدصادقی در ادامه ابراز عقیده کرد: مهم این است که مردم بتوانند نظرات و نقادی و شکایت‌شان را به گوش مسئولان برسانند، در حالی که دیواری بین مردم و مسئولان ایجاد شده است.

منبع : ایسنا