اعلام میانگین سن طلاق در ایران :مردان 36 سال ،زنان 31 سال

ایرنا نوشت: سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت: در ۹ ماهه امسال میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان ۲۷ سال و سه ماه و زنان ۲۳ سال بوده است.

سیف الله ابوترابی افزود: در ۹ ماهه امسال ۴۸۱ هزار و ۸۰۹ مورد ازدواج به ثبت رسیده است و در این مدت یک هزار و ۷۶ ازدواج زنان سالمند بالای ۶۰ سال و همچنین ۷ هزار و ۸۱۲ مورد نیز ازدواج مردان بالای ۶۰ سال به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: روند وقوع و ثبت ازدواج در هرجمعیتی متاثر از ساخت سنی آن است و در کشورما از ابتدای دهه ۹۰متاثر از گذار از متولدین اول دهه ۶۰ از سن ازدواج است و روند میزان عموی ازدواج روند کاهشی داشته و درسال ۱۳۹۵به ۸،۸به ازای هر هزار نفر جمعیت رسیده است .

سخنگوی سازمان ثبت احوال ادامه داد: این رقم در ابتدای دهه ۱۳۹۰شمسی ۴،۱۱در هزار نفر بوده است و روند کاهشی رخداد و ثبت ازدواج با توجه به ساخت سنی جامعه روندی طبیعی است آنچه می تواند به عنوان یک مولفه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد افزایش سن دختران و پسران در اولین ازدواج است .

وی تاکید کرد : افزایش سن در اولین ازدواج به معنای از دست دادن شانس های اجتماعی باروری برای زوجین خواهد بود .

وی اعلام کرد: در سال ۹۵ به ازای هر یکهزار نفر، ۸٫۸ نفر ازدواج ثبت شده بود و در سال ۹۰ نیز به ازای هر یک هزار نفر ۱۱٫۴ مورد ازدواج به ثبت رسیده بود و میانگین سن ازدواج در اولین ازدواج ها در اکثر استان‌های کشور از سال ۹۱ تا ۹۵برای مردان ۶ ماه و برای زنان چهار ماه افزایش پیدا کرده است.

ابوترابی ادامه داد: در ۹ ماهه امسال همچنین میانگین سن ازدواج مردان ۲۷ سال و سه ماه و زنان ۲۳ سال بوده است.

۱۳۳هزار و ۳۶۶ طلاق به ثبت رسیده است

ابوترابی با اشاره به اینکه در ۹ماهه امسال آهنگ طلاق پرشتاب نبوده است و از شتاب چندانی برخوردار نبوده است نیز گفت :در این مدت ۱۳۳هزار و ۳۶۶ طلاق به ثبت رسیده است که میانگین طول زندگی مشترک در این مدت ۹ سال بوده است.

وی ادامه داد :در ۹ماه امسال ۶۷ درصد طلاق‌های ثبت شده با طول عمر زندگی مشترک کمتر از ۱۰ سال بوده است و همچنین ۴۵ درصد طلاق‌های ثبت شده در طول زندگی مشترک ۵ سال و ۱۱درصد طلاق ها هم طول زندگی مشترک کمتر از یک سال بوده است.

میانگین سن مردان در هنگام طلاق ۳۶ و نیم سال بوده است

وی اضافه کرد: میانگین سن مردان در هنگام طلاق ۳۶ و نیم سال بوده است و خانم ها نیز ۳۱ سال و ۷ ماه به ثبت رسیده است .

ابوترابی اعلام کرد :همچنین در این ۹ماه ۲میلیون و ۴۵۰هزار شناسنامه تعویض شده است که بخش عمده آنها را کسانی تشکیل می‌دهند که بالای ۱۵ سال هستند و می بایست شناسنامه آنها تعویض شود .

وی ادامه داد :در این مدت ۴۴۰ هزار شناسنامه المثنی توسط ثبت احوال در کشور صادر شده است.

در حال حاضر جمعیت ایران بیش از ۸۰ میلیون نفر است

منبع : خبرآن لاین