دانلود مجله علمی پژوهشی آموزه های کیفری پاییز و زمستان۱۳۹۴، شمارۀ ۱۰

 

فهرست مقالات این شماره از مجله:

تعارض ادلّه در اثبات جرایم مستوجب قصاص، دیه و تعزیر؛ مصادیق و راهکارها

      عباس زراعت و امید متقی اردکانی۳

سقوط قصاص بدون تضمین دیون مقتول مدیون؛ تأملی فقهی در مادۀ ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی

      حسین ناصری مقدم و مرتضی کشاورزی ولدانی۳۵

رویکرد وجدان‌محور در زمینۀ مسئولیت کیفری/ عادل ساریخانی و قاسم اسلامی‌نیا۵۵

سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از شاهد/ ابوالحسن شاکری و رضا رضایی۸۱

رویکرد دیوان کیفری بین‌المللی به عفو جرایم بین‌المللی از منظر قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد

      امین زحمتکش و مجتبی جانی‌پور و مهین سبحانی۱۰۵

پیشگیری از جرم پول‌شویی در نظام پولی و بانکی/ سیدحسین حسینی و افشین آذری متین۱۳۵

دفاع مشروع ظاهری/ فیروز محمودی جانکی و آزاده صادقی۱۵۵

عدول از صلاحیت محلی در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه/ روح‌اللّٰه سپهری            ۱۹۵

 

 

نشريه آموزه هاي حقوق كيفري

 
Criminal Law Doctrines
   
رتبه علمي:  علمي – پژوهشي (علوم انساني)
   
دوره انتشار:  دوفصلنامه 
   
ISSN: ۲۲۵۱-۹۳۵۱ 
   
زبان:  فارسي 
   
شمارگان:  ۲۰۰ نسخه 
   
   
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم اسلامي رضوي 
   
مدير مسئول:  محمدباقر فرزانه 
   
سردبير:  دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي 
   
مدير اجرايي:  محمدامين انسان 
   
هيئت تحريريه:  دكتر محمدعلي اردبيلي، دكتر گودرز افتخار جهرمي، دكتر ابراهيم بيگ زاده، دكتر عباس زراعت، دكتر محمد علي سعيدي، دكتر محمد هادي صادقي، دكتر حسين غلامي دون، دكتر حسين ميرمحمد صادقي، دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي

 
   
ويراستار فارسي:  هاشم عليزاده اصل، هادي بزدي ثاني 
   
   
محل انتشار:  مشهد 
   
تلفن:  ۳۲۲۳۰۷۷۲ (۰۵۱) 
   
نمابر:  ۳۲۲۳۰۷۷۲ (۰۵۱) 
   
صندوق پستي:  مشهد، ۴۶۱-۹۱۷۳۵ 
   
   
سايت اختصاصي:  paper.razavi.ac.ir/index.php/ka/index 
   
نشاني الكترونيك:  razaviunmaggmail.com 
   
   
بخش اشتراک:  علي اسماعيلي 
   
تلفن بخش اشتراک:  (۲۰۷ داخلي)- ۳۲۲۱۸۹۹۰