زبان پایان نامه: 
فارسی
دانشگاه: 
دانشگاه شهید بهشتی
دانشکده: 
حقوق
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
دسته‌بندی موضوعی: 
مباحث نظری و حقوق
پدیدآور: 
فریبرز بختیاری اصل
استاد راهنما: 
دکتر جمشید ممتاز
تاریخ دفاع: 
۱۳۷۰
تعداد صفحات: 
۱۵
محل نگهداری: 
دانشگاه شهید بهشتی
فایل pdf: 
[عکس: application-pdf.png]۴۷۹۱٫pdf
body
فصل اول :حقوق بین الملل حفاظت از محیط زیست
 
فصل دوم: حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه
 
فصل سوم: رابطه حقوق بین الملل حفاظت محیط زیست و حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه
 
فصل چهارم: جنگ خلیج فارس و محیط زیست
 
فصل پنجم: ضمانت اجرای قوانین بین المللی موجود و ارزیابی توسعه حقوق بین الملل در این زمینه