بخوان اگر تنهایی

إقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ (سوره علق آیه ۱)

هو  تو  را آفرید بی آنکه بخواهی

شک نکن می دهد اگر بخواهی …
پی نوشت: سخت است منتظر کسی باشی که منتظر دیگری است