Share Button

تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز

مصوب ۱۳۹۶/۳/۲۴

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۳/۲۴ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند (الف) ماده (۴) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نـفت و گاز موضوع تصویب‌نامه شـماره ۵۷۲۲۵/ت۵۳۳۶۷هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱هـ مورخ۱۰/۶/۱۳۹۵ اضافه می‌شود:

«تبصره۴ـ شرکت‌های اکتشاف و تولید که صددرصد سهام آنها متعلق به اشخاص ایرانی می‌باشد و بنا بر ضرورت‌های عملیاتی در خارج از ایران به ثبت رسیده‌اند (مانند شرکت‌های پترو پارس و پترو ایران) با تشخیص و تأیید وزارت نفت مشمول مفاد این ماده و تبصره‌های آن می‌شوند.»

معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نایکی ایر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :