Share Button

الحاق بندهای (۹) و (۱۰) به ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۳هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱/۲۳ به پیشنهاد شماره ۶۰۳/۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اسـاسنامه سازمان­‌ها، شـرکت‌­ها و مؤسسات دولـتی و وابسـته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ـ و ماده (۲۷) قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب کرد:

متون زیر به عنوان بندهای (۹) و (۱۰) به ماده (۴) اساسنامه سازمان خصوصی­‌سازی موضوع تصویب­‌نامه شماره ۲۶۰۶۲۶/ت۴۲۷۳۳هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن اضافه می­‌شود:

۹ـ نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری.

۱۰ـ نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۶۰۵/۱۰۲/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۳ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نایکی ایر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :