اشک و عشق

إذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ (آل عمران/۴۷)
شرع می گوید حلال است دل میگوید محال است
چیست آنکه دوست بخواهد و میسر نشود حتما؟!
پ ن : نوشتن گاهی نیاز به کاغذ و قلم ندارد، اشک میخواهد و اندکی عشق …